AVEKKI -koulutus

AVEKKI

AVEKKI – kurssi jakaantuu teoriaan ja käytäntöön, joita molempia on yleensä kurssin pituudesta riippumatta yhtä paljon. 12 – tunnin koulutuksesta saa todistuksen, lyhyemmistä ei saa. Koulutus keskittyy sekä käytännössä että teoriassa pohtimaan ennakointia, sitä miten pystytään hoitamaan vaikeat tilanteet puhumalla ja ennakoivilla toimilla.

 

Teoriassa käsitellään mm. seuraavia aihepiirejä:

  • AVEKKI yleisellä tasolla
  • lakiosa
  • aggressiivisuuden teoriaa
  • vireystilan merkitys
  • yhteisellisyys
  • ennakointi ympäristö-, yhteisö ja yksilötasolla
  • viestintä
  • provosoituminen
  • turvallinen hallinta
  • jälkiselvittely

 

Teoriaan voidaan painottaa toiveen mukaan joitakin aihealueita tai ottaa mukaan enempi esim. käytännön ajatuksia koulumaailmasta ja miten siellä on hyvä toteuttaa AVEKKI – ajatusmallia. Voidaan myös perehtyä enempi esim. Aspergerin oireyhtymään, ADHD, autismi, kehitysvammat ja kuinka kohdata heitä.

 

Käytännössä harjoitellaan liikkeitä, jotka ovat soveliaita koulumaailmaan. Valikoimaan kuuluu oppilaan rajoittaminen yksin tai useamman aikuisen voimin, itsesuojelu ja irtaantumiset. Alakoulun puolella painotus on hieman eri kuin yläkoulussa, kun ongelmatkin ovat eri tyyppisiä. Sitten kun menemme erityisluokille ja esim. kehitysvammapuolelle, niin silloin on painotus myös erilainen.

 

Parhaan hyödyn saa, kun kurssi on useamassa osassa, silloin päästään harjoittelemaan käytännön harjoituksia useamman kerran ja sitä kautta oppiminen on parempaa. Liikkeet kertaantuvat ja saadaan liikkeisiin varmuutta, joka äärimmäisen tärkeää oikeassa käytännön tilanteessa.